Главная Контакты  - купить книги Харьков, Киев Мобильная версия  - купить книги Харьков, Киев (066) 738-0-738(093) 738-0-738(044) 247-08-33
 - купить книги Харьков, Киев    Новинки  |  Оплата и доставка  | Почему выбирают нас  |  Контакты  |  Статьи  |  Корпоративная библиотека
 Разделы
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев
 ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
Элитные кожаные книги в подарок
Что может позиционироваться лучшим подарком для респектабельного...

Лучшие книги по подбору персонала
1.Искусство подбора персонала Светлана Иванова 2.Развитие потенциала...

Книга в подарок миниатюрное издание
Согласитесь, порой выбор подарка дается очень непросто и отнимает...

Архив ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
 Статьи
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев


Подписаться
 - купить книги Харьков, Киев
Главная > Кодексы, законы, комментарии > Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.2.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.2. - купить книги Харьков, Киев

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.2.

330.00грнНет в продаже - купить книги Харьков, Киев
Категория: Кодексы, законы, комментарии
Автор: За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця
Дата издания: 2010 год
Количество страниц: 1056
Обложка: Твердый переплет
Язык: украинский

За редакцією О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця том 2.

 

  У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, ори­гінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.

 У новому, 4-му виданні Коментаря враховані зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, зокрема ЗУ «Про акціонерні товариства», новітня судова практика тощо.

 Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших право­охоронних органів, адвокатів, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм власності, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

О. О. Кот, канд. юрид. наук, адвокат — гл. 47 (ст. 509—525; гл. 49, пар. 7 (ст. 594— 597 у співавторстві з А. В. Кузнецовим); гл. 73 (ст. 1077—1086);

Т. В. Боднар, докт. юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 48 (ст. 526—545); гл. 50 (ст. 598—609);

С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доцент кафедри права Київського національного лінг­вістичного ун-ту — гл. 49, пар. 1 (ст. 546—548); гл. 82, пар. 12 (ст. 1167—1168);

0.    О. Отраднова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 49, пар. 2 (ст. 549—552); гл. 58, пар. 1 (ст. 759-786); гл. 60 (ст. 827-836); гл. 82, пар. 1 (ст. 1166, 1169-1194);

С. М. Бервено, докт. юрид. наук, заслужений юрист України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Ка-разіна - гл. 49 пар. З (ст. 553, 554, 558, 559); гл. 71, пар. 1 (ст. 1051—1053);

1.  С. Канзафарова, докт. юрид. наук, професор кафедри цивільного права ОНУ

імені І. І. Мечникова — гл. 49, пар. З (ст. 555—557);

М. В. Харенко, канд. юрид. наук, доцент, адвокат — гл. 49, пар. 4 (ст. 560—569);

І. О. Дзера, канд. юрид. наук, доцент кафедри галузевих правових наук Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» — гл. 49, пар. 5 (ст. 570-571); гл. 57 (ст. 744-758);

С. В. Нижний, канд. юрид. наук, адвокат — гл. 49, пар. 6 (ст. 572—593 у співав­торстві з Д. Д. Лилаком);

Д. Д. Лилак, канд. юрид. наук, суддя КСУ — гл. 49, пар. 6 (ст. 572—593 у співав­торстві з С. В. Нижним);

А В. Кузнецов, адвокат — гл. 49, пар. 7 (ст. 594—597 у співавторстві з О. О. Котом);

В. В. Луць, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління — гл. 51 (ст. 610—625); гл. 52 (ст. 626— 637); гл. 53 (ст. 638-654); гл. 54, пар. З (ст. 712); гл. 54, пар. 4 (ст. 713); гл. 54, пар. 5 (ст. 714);

Р. О. Стефанчук, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, прорек­тор з наукової роботи Хмельницького ун-ту управління та права — гл. 54, пар. 1 (ст. 655—676 у співавторстві з М. О. Стефанчуком); гл. 82, пар. 2 (ст. 1195-1208);

М. О. Стефанчук, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького ун-ту управління та права — гл. 54, пар. 1 (ст. 655—676 у співавторстві з Р. О. Стефанчуком);

А. В. Луць, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Університету економіки та права «КРОК» — гл. 54, пар. 2 (ст. 698—711);

О. О. Терлецький, заслужений юрист України, суддя ВСУ — гл. 54, пар. 6 (ст. 715— 716 у співавторстві з Ю. Г. Семенюком);

Ю. Г. Семенюк, адвокат — гл. 54, пар. 6 (ст. 715—716 у співавторстві з О. О. Терлецьким);

0.    В. Дзера, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, заслужений

юрист України, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 55 (ст. 717—730 у співавторстві з А. Р. Домбруговою); гл. 59 (ст. 810—826 у співавторстві з Т. П. Базовою); гл. 61, пар. 1 (ст. 837—864 у співавторстві з І. А. Діковською); гл. 66, пар. І (ст. 936—955 у співавторстві з Е. М. Грамацьким); гл. 84 (ст. 1232і)

A.   Р. Домбругова, зав. відділом аналітичної юриспруденції газети «Юридичний

вісник України» — гл. 55 (ст. 717—730 у співавторстві з О. В. Дзерою);

Ю. В. Білоусов, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільного права та про­цесу Хмельницького ун-ту управління та права — гл. 54 (ст. 677—697 у спів­авторстві з О. Ю. Поліщук, молодший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного ін-ту приватного права і підприємництва НАПрН України); гл. 67 (ст. 979-999);

Р. А. Майданик, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, зав. ка­федри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 56 (ст. 731—743 у співавторстві з І. С. Тімуш); гл. 61, пар. З (ст. 875—886); гл. 70 (ст. 1029— 1045); гл. 71, пар. 1 (ст. 1046—1048) гл. 71, пар. 1 (ст. 1049-1050 у співав­торстві з О. В. Кривендою);

1.  С. Тімуш, канд. юрид. наук, начальник кафедри цивільно-правових дисциплін

 Національної академії внутрішніх справ України — гл. 56 (ст. 731—743 у співавторстві з Р. А. Майдаником);

B.   А. Васильєва, докт. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільного права

Прикарпатського ун-ту імені Василя Стефаника — гл. 58, пар. 2 (ст. 787— 791 у співавторстві з І. М. Кецменом); гл. 61, пар. 2 (ст. 865—874); гл. 63 (ст. 901-907);

І. М. Кецмен, викладач кафедри цивільного права та процесу юридичного ін-ту Прикарпатського ун-ту імені Василя Стефаника — гл. 58, пар. 2 (ст. 787— 791 у співавторстві з В. А. Васильєвою);

Т. О. Коваленко, канд. юрид. наук, доцент кафедри трудового, земельного та еко­логічного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 58, пар. З (ст. 792);

М. К. Галянтич, докт. юрид. наук, заст. директора Науково-дослідного ін-ту приват­ного права і підприємництва НАПрН України — гл. 58, пар. 4 (ст. 793—797);

О. С. Захарова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 58, пар. 5 (ст. 798—805 у співавторстві з О. 3. Хо­тинською); гл. 90 (ст. 1302—1308);

0.  3. Хотинська, канд. юрид. наук, викладач Академії адвокатури України гл. 58,

пар. 5 (ст. 798—805 у співавторстві з О. С. Захаровою);

1.  В. Спасибо-Фатєєва, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України,

професор кафедри цивільного права № 1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого — гл. 58, пар. 6 (ст. 806—809);

Т. П. Базова, асистент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 59;

І. А. Діковська, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 61, пар. 1 (ст. 837—864 у співавторстві з О. В. Дзерою); гл. 65 (ст. 929-935); гл. 66, пар. 1 (ст. 956-966);

Б. К. Левківський, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 61, пар. 4 (ст. 887—891);

B.  Г. Олюха, канд. юрид. наук, доцент кафедри правознавства Криворізького еко-

номічного ін-ту КНЕУ гл. 62 (ст. 892—900);

C.  Д. Русу (Гринько), канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дис-

циплін Хмельницького ін-ту регіонального управління та права гл. 64 (ст. 908-928);

Е. М. Грамацький, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 66, пар. 1 (ст. 936—955 у співавторстві з О. В. Дзерою); гл. 76 (ст. 1115-1117);

Л. В. Панова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 66, пар. З (ст. 967—978);

І. В. Жилінкова, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, професор кафедри цивільного права № 1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого — гл. 68 (ст. 1000— 1010); гл. 69 (ст. 1011—1028);

0.    В. Кривенда, канд. юрид. наук, суддя ВСУ гл. 71, пар. 1 (ст. 1049—1050 у

співавторстві з Р. А. Майдаником);

1. А. Безклубий, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри теорії та історії держави

і права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 71, пар. 2 (ст. 1054 —1057); гл. 71, пар. З (ст. 1058-1065); гл. 72 (ст. 1066-1076); гл. 75 (ст. 1107-1114);

О. П. Орлюк, докт. юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України, директор НДІ інтелек­туальної власності НАПрН України гл. 74 (ст. 1087—1106);

В. М. Коссак, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри цивільного права і про­цесу Львшського національного ун-ту імені Івана Франка гл. 76 (ст. 1117— 1129); гл. 77, пар. 1 (ст. 1130-1131);

Н. С. Коров'яковська, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного пра­ва КНУ імені Тараса Шевченка гл. 77, пар, 2 (ст. 1132—1143);

Є. О. Рябоконь, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 78 (ст. 1144—1157); гл. 79 (ст. 1158—1160 у співавторстві з Я. М. Шевченко), гл. 84 (ст. 1216—1232);

Я. М. Шевченко, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, зав. відділу цивільного, підприємниць­кого і трудового права Ін-ту держави та права ім. В. М. Корецького HAH України гл. 79 (ст. 1158—1160 у співавторстві з Є. О. Рябоконем);

Є. О. Харитонов, докт. юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії гл. 80 (ст. 1161-1162); гл. 81 (ст. 1163-1165);

Г. І. Балюк, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, професор кафедри трудового, земельного та екологічного і права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 82, пар. 1 (ст. 1189 у співавторстві з Ю. О. Балюк);

Ю. О. Балюк, адвокат гл. 82, пар. 1 (ст. 1189 у співавторстві з Г. І. Балюк);

І. Б. Шицький, канд. юрид. наук, заслужений юрист України, суддя ВСУ гл. 82, пар. З (ст. 1209—1211 у співавторстві з В. Д. Примаком);

В. І. Труба, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільного права ОНУ ім. І. І. Мечникова — гл. 83 (ст. 1212—1215);

B.  Д. Примак, канд. юрид. наук, головний редактор журналу «Юридична Україна»

— гл. 82, пар. 3 (ст. 1209—1211 у співавторстві з І. Б. Шицьким);

C.  Я. Фурса, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри правосуддя КНУ імені

Тараса Шевченка гл. 85 (ст. 1233—1257);

Ю. О. Заіка, докт. юрид. наук, професор, заступник начальника кафедри цивільно-правових дисциплін Київського національного ун-ту внутрішніх справ - гл. 86 (ст. 1258-1267);

М. М. Дякович, канд. юрид. наук, доцент, нотаріус Львівського міського но­таріального округу гл. 87 (ст. 1268—1285);

Т. О. Ариванюк, канд. юрид. наук, нотаріус Луцького міського нотаріального ок­ругу - гл. 88 (ст. 1286-1295); гл. 89 (ст. 1296-1301);

Н. С. Кузнецова, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслуже­ний діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Прикінцеві та перехідні положення.

 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев