Главная Контакты  - купить книги Харьков, Киев Мобильная версия  - купить книги Харьков, Киев (066) 738-0-738(093) 738-0-738(044) 247-08-33
 - купить книги Харьков, Киев    Новинки  |  Оплата и доставка  | Почему выбирают нас  |  Контакты  |  Статьи  |  Корпоративная библиотека
 Разделы
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев
 ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
Элитные кожаные книги в подарок
Что может позиционироваться лучшим подарком для респектабельного...

Лучшие книги по подбору персонала
1.Искусство подбора персонала Светлана Иванова 2.Развитие потенциала...

Книга в подарок миниатюрное издание
Согласитесь, порой выбор подарка дается очень непросто и отнимает...

Архив ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
 Статьи
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев


Подписаться
 - купить книги Харьков, Киев
Главная > Кодексы, законы, комментарии > Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.1
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.1 - купить книги Харьков, Киев

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.У двох томах.1

 - купить книги Харьков, Киев   Оглавление
330.00грнНет в продаже - купить книги Харьков, Киев
Категория: Кодексы, законы, комментарии
Автор: За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця
ISBN: 978-966-667-442-8
Дата издания: 2010 год
Количество страниц: 808
Обложка: Твердый переплет
Язык: украинский

За редакцією О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Лудя;

4-те вид., перероб. і допов.том 1.

 

  У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, ори­гінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.

  У новому, 4-му виданні Коментаря враховані зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, зокрема ЗУ «Про акціонерні товариства», новітня судова практика тощо.

  Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших право­охоронних органів, адвокатів, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм власності, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

H.  С. Кузнецова, докт. юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

України, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 1 (ст. 1—10); гл. 2 (ст. 11—14); гл. 7, пар. 1 (ст. 80—112 у співавторстві з О. О. Котом);

I.  О. Дзера, канд. юрид. наук, доцент кафедри галузевих правових наук

Національного університету «Києво-Могилянська академія» гл. З (ст. 15— 16); гл. 28 (ст. 379-385); гл. 29 (ст. 386-394);

B.  М. Коссак, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри цивільного права і про-

цесу Львівського національного ун-ту імені Івана Франка гл. З (ст. 17— 18, 20);

C. М. Бервено, докт. юрид. наук, заслужений юрист України, професор кафедри

державно-правових дисциплін Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Ка-разіна гл. З (ст. 19, 21, 22);

С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільного та кримінального права Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова гл. З (ст. 23);

Р. О. Стефанчук, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України прорек­тор з наукової роботи Хмельницького ун-ту управління та права гл. 4 (ст. 24-32); гл. 22 (ст. 294, 296-315);

С. Д. Русу (Гринько), канд. юрид. наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького ун-ту управління та права гл. 4 (ст. 33—40);

Ю. В. Білоусов, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільно-правових дисцип­лін Хмельницького ун-ту управління та права гл. 4 (ст. 41—49);

О. В. Михальнюк, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 5 (ст. 50—54 у співавторстві з О. В. Кри-вендою);

О. В. Кривенда, канд. юрид. наук, суддя Верховного Суду України. гл. 5 (ст. 50— 54 у співавторстві з О. С. Михальнюк);

О. С. Захарова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка гл. 6 (ст. 55—79 у співавторстві з Ю. В. Черняк);

Ю. В. Черняк, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного, господарського пра­ва та процесу Академії адвокатури України гл. 6 (ст. 55—79 у співавторстві з О. С. Захаровою);

О. О. Кот, канд. юрид. наук, адвокат гл. 7 (ст. 80—112 у спгвавторстві з Н. С. Куз-нєцовою); гл. 8, пар. 1 (ст. 140—151);

0.  В. Щербина, канд. юрид. наук, адвокат (м. Київ) гл. 8, пар. 1 (ст. 113—118,

ст. 133-139);

В. А. Васильєва, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського ун-ту імені Василя Стефаника гл. 8, пар. 1 (ст. 119-132);

І. В. Спасибо-Фатєєва, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України,

професор кафедри цивільного права № 1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого — гл. 8, пар. 1 (ст. 152—162);

H. С. Коров'яковська, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

КНУ імені Тараса Шевченка гл. 8, пар. 2 (ст. 163—166);

Д. Д. Лилак, канд. юрид. наук, суддя КСУ гл. 9 (ст. 167—169 у співавторстві з Ю. В. Носіком); гл. 10 (ст. 170—173 у співавторстві з Ю. В. Носіком);

Ю. В. Носік, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 9 (ст. 167—169 у співавторстві з Д. Д. Лилаком); гл. 10 (ст. 170—173 у співавторстві з Д. Д. Лилаком);

I. Б. Шицький, канд. юрид. наук, заслужений юрист України, суддя ВСУ гл. 11

(ст. 174—176 у співавторстві з А. О. Кодинцем);

А. О. Кодинець, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 11 (ст. 174—176 у співавторстві з І. Б. Ши-цьким);

О. В. Дзера, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, заслуже­ний юрист України, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 12 (ст. 177—178); гл. 16 (ст. 214 у співавторстві з А. М. Бла-шуком); гл. 13 (ст. 179-193); гл. 16 (ст. 202-236); гл. 22 (ст. 295); гл. 23 (ст. 316-325); гл. 26 (ст. 355-372);

А. М. Блащук, канд. юрид. наук, старший консультант КСУ гл. 16 (ст. 214 у співавторстві з О. В. Дзерою);

В. І. Труба, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ ім. І. І. Мечникова — гл. 14 (ст. 194-198);

О. О. Отраднова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 15 (ст. 199—201);

Є. О. Харитонов, докт. юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії гл. 17 (ст. 237—250);

В. В. Лунь, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління гл. 18 (ст. 251—255); гл. 19 (ст. 256-268);

О. В. Кохановська, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, профе­сор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 20 (ст. 269— 280); гл. 21 (ст. 281-293);

Я. М. Шевченко, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, зав. відділу цивільного, підприємниць­кого і трудового права Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України - гл. 23 (ст. 326-327);

Н. С. Безсмертна|, канд. юрид. наук, доцент кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка гл. 24 (ст. 328—345);

С. О. Погрібний, доктор юрид. наук, член-кореспондент НАПрН України, заст. голови Приморського районного суду м. Одеси. гл. 25 (ст. 346—349, ст. 352-354);

 В. В. Носік, докт. юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, професор кафедри трудового, земельного та екологічного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 27 (ст. 373—378);

О. А. Підопригора), докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України гл.

30 (ст. 395-396); гл. 31 (ст. 397-400); гл. 32 (ст. 401-406); гл. 35 (ст. 418-432); гл. 36 (ст. 433—448 у співавторстві з В. Є. Макодою);

B.  І. Андрейцев, докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслуже-

ний юрист України гл. 33 (ст. 407—412 у співавторстві з С. В. Гриньком); гл. 34 (ст. 413—417 у співавторстві з М. О. Фроловим);

C. В. Гринько, канд. юрид. наук, доцент гл. 33 (ст. 407—412 у співавторстві з

В. І. Андрейцевим)

М. О. Фролов, канд. юрид. наук, доцент гл. 34 (ст. 414—417 у співавторстві з В. І. Андрейцевим);

В. Є. Макода, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права КНУ імені

Тараса Шевченка — гл. 36 (ст. 433—448 у співавторстві з О. А. Підопригорою]); гл. 46 (ст. 505-508);

І. А. Безклубий, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри теорії та історії держави і права КНУ імені Тараса Шевченка — гл. 37 (ст. 449—456); гл. 38 (ст. 457— 458 у співавторстві з Е. М. Багачем);

О. О. Підопригора|, докт. юрид. наук, професор гл. 39 (ст. 459—470); гл. 41

(ст. 481-484); гл. 42 (с т. 485-488);

 М. В. Селіванов, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного ун-ту внутрішніх справ гл. 40 (ст. 471—480 у співавторстві з Р. Б. Шишкою);        *

Р. Б. Щитка, докт. юрид. наук, професор, зав. кафедри господарського права і процесу МФЮА гл. 40 (ст. 471—480 у співавторстві з М. В. Селіва-

новим);

М. К. Галянтич, доктор, юрид. наук, доцент, заступник директора Інституту при­ватного права і підприємництва НАПрН України гл. 43 (ст. 489—491); гл. 44 (ст. 492-500); гл. 45 (ст. 501-504);

Е. М. Багач, асистент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка гл. 38 (ст. 457—458 у співавторстві з І. А. Безклубим).

Н. І. Майданик, канд. юрид. наук, до

 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев