Главная Контакты  - купить книги Харьков, Киев Мобильная версия  - купить книги Харьков, Киев (066) 738-0-738(093) 738-0-738(044) 247-08-33
 - купить книги Харьков, Киев    Новинки  |  Оплата и доставка  | Почему выбирают нас  |  Контакты  |  Статьи  |  Корпоративная библиотека
Подписаться
 Разделы
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев
 ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
Элитные кожаные книги в подарок
Что может позиционироваться лучшим подарком для респектабельного...

Лучшие книги по подбору персонала
1.Искусство подбора персонала Светлана Иванова 2.Развитие потенциала...

Книга в подарок миниатюрное издание
Согласитесь, порой выбор подарка дается очень непросто и отнимает...

Архив ТОП лучших книг
 - купить книги Харьков, Киев
 Статьи
 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев

Мы в Instagram

 - купить книги Харьков, Киев
Главная > Книги для адвокатов > Довідник майбутнього адвоката.
Довідник майбутнього адвоката. - купить книги Харьков, Киев

Довідник майбутнього адвоката.

 - купить книги Харьков, Киев   Оглавление
450.00грнНет в продаже - купить книги Харьков, Киев
Категория: Книги для адвокатов
Автор:
Дата издания: 2010 год
Количество страниц: 1151
Обложка: Твердый переплет
Язык: украинский

 Довідник містить матеріали до складання іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Варіанти відповідей на екзаменаційні питання розроблено на основі чинних нормативних актів та практики їх застосування. Підготовлений для тих, хто готується до складання адвокатських іспитів, може бути успішно використаний адвокатами та практику­ючими юристами у повсякденній праці, а також викладачами та сту­дентами вищих юридичних навчальних закладів.

 Довідник, який Ви тримаєте в руках, розроблено викладачами Академії адвокатури України та Школи адвокатської підготовки із залученням відомих практикуючих адвокатів та суддів, які доклали чималих творчих зусиль до упорядкування мате­ріалів, покликаних допомогти у складанні усного кваліфікаційного іспиту для от­римання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 Варіанти відповідей на екзаменаційні питання упорядковано згідно з Програ­мою складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплі­нарних комісіях адвокатури, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією адво­катури України при Кабінеті Міністрів України, з усіма змінами, внесеними до Програми на момент випуску Довідника.

 Упорядники Довідника сформували його зміст із усвідомленням того, що в сучасних умовах швидкозмінного законодавства адвокатам потрібний дороговказ, який спрямує пошук відповідей на непрості правові запитання, надасть поштовх для вирішення професійних завдань. Задля цього Довідник побудовано так, щоб спростити орієнтування на сторінках та надати можливість виокремити головне при читанні.

 Звертаємо увагу читача на те, що запропоновані матеріали мають дорадчий ха­рактер і можуть бути використані повністю чи частково з огляду на конкретну правову ситуацію та чинні нормативні акти, що її врегульовують. Автори привели у відповідність до чинного законодавства України зміст Довідника станом на мо­мент його виходу у світ. Оскільки адвокатська діяльність є творчим процесом і в силу того, що кожна правова проблема за своєю суттю унікальна, автори в деяких розділах не подали відповідей на запитання в редакції: «правова допомога адвока­та», «ведення адвокатом таких справ», «надання адвокатом правової допомоги з цих питань» і подібні. Самий виклад розділів відповідає на ці запитання, а деталі­зоване перефразування їхнього змісту, по-перше, змусить повторно читати уже прочитане, а, по-друге, може бути сприйняте читачем як готова схема дій, що є не­припустимим для характеру адвокатської праці.

 

                   Колектив авторів

   Варфоломеева Т. В., адвокат, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, ректор Академії адвокатури України, заслужений юрист України - Розділи 1, 2 (у співавторстві з Гончаренком С. В.).

Мироненко Н. М., доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального та адміністративного права Акаде­мії адвокатури України - Розділ 12 (12.1 - 12.15 у співавторстві зі Штефаном С. М.).

  Ромовська 3. В., адвокат, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивіль­ного, господарського права та процесу Академії адвокатури України, заслужений юрист Ук­раїни - Розділ 11 (у співавторстві з Черняк Ю. В.).

Захарова О. С, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Академії адвокатури України - Розділ 5.

Гончаренко С. В., адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України - Розділ 15.

Кучинська О. П., адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи Академії адвокатури України - Розділ 7 (у співавторстві з Кучинською О. А. та Яновською О. Г.).

Штефан С. М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Академії адвокатури України - Розділ 12 (12.1 - 12.15 у співавторстві з Мироненко Н. М.), Розділ 13 (13.14 - 13.17).

Костюченко О. А., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України - Розділ 13 (13.1 - 13.13, 13.18 - 13.22).

Гура P. М.. адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарсь­кого права та процесу Академії адвокатури України - Розділ 10.

Музика Л. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України - Розділ 4.

Кікалішвілі М. В . кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України - Розділ 6.

Ковтун О. М., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального та
адміністративного права Академії
України - Розділ 14.

Виноградова О. І., кандидат юридичних наук, суддя Київського окружного адміністра­тивного суду - Розділ 12 (12.17, 12.18, 1221).

Булгакова І. В., адвокат, кандидат юридичних наук, завідуюча кафедрою правового за­безпечення діяльності водного транспорту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашенича-Сагайдачного Розділ 8.

Черняк Ю. М., адвокат, кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного при­ватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - Розліт 11 співавторстві з Ромовською 3. В.).

Яновська О. Г., адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конститу­ційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного еко­номічного університету ім. Вадима Гетьмана - Розділ 7 (у співавторстві з Кучинською О. П. та Кучинською О. А.).

Грузінова Л. П., доцент, доцевт кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України - Розділ 9.

Волков А. С, суддя Київського окружного адміністративного суду - Розділ 12 (12.16, 12.19, 12.20, 12.22).

Коваль О. А., викладач кафедри теорії та історії держави і права Академії адвокатури України - Розділ 3.

Кучинська О. А., адвокат, магістр права, викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України - Розділ 7 (у співавторстві з Кучинською О. П. та Яновською О. Г.).

 

 - купить книги Харьков, Киев
 - купить книги Харьков, Киев